SPONZORING

Sponzoring představuje pro náš sportovní klub významný prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů. Náš klub by rád nabídl svým potencionálním partnerům (sponzorům) různé výhody a odměny. Nabídku různých variant propagace partnerů naleznete níže. SK TTC Františkovy Lázně děkuje všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na bezproblémovém chodu klubu, speciální dík patří všem sponzorům, funkcionářům, trenérům a hráčům, kteří svou činností ať už se jedná o finanční podporu, výchovu nebo reprezentaci snaží dostat klub blíže k vrcholu.

Prezentace partnerů v médiích

Vlastní youtube kanál pro přenos všech domácích utkání pod názvem TTC Frantiskovy Lazne

Facebook TTC Františkovy Lázně

Mladá Fronta DNES – sportovní rubrika s fotodokumentací vždy před a po utkání

Chebský deník – sportovní rubrika s fotodokumentací vždy před a po utkání

Radio Egrensis – pozvánka na ligová utkání cca 3 až 4 dny před utkáním, sportovní zpravodajství po utkání

MVTV regionální internetová televize – sestřih z domácích utkání ve sportovním zpravodajství

Chebská televize

Možnost další propagace partnerů po domluvě s vedením klubu také na sportovních i společenských národních či mezinárodních akcích formou exhibičního utkání nebo stolně-tenisovou show

Pokud máte zájem o spolupráci ozvěte se nám!

NABÍDKA VARIANT SPONZORSKÝCH BALÍČKŮ


VARIANTA 1 – Zlatý sponzor

Minimální sponzorský příspěvek: 300 000,-Kč + DPH

 • umístění zřetelně viditelného velkého loga firmy v hracím prostoru, resp. na podlaze při domácích utkáních Extraligy
 • SK TTC Františkovy Lázně z.s. vždy s uvedením, že se jedná o zlatého sponzora
 • umístění velkého loga na internetové stránky klubu
 • umístění velkého loga na dresy a šortky hráčů
 • umístění velkého loga firmy na ohrádky vymezující hrací prostor s uvedením, že se jedná o zlatého sponzora
 • umístění velkého loga na vstupenky a permanentky při domácích extraligových utkáních
 • možnost využití malého stojanu s propagačními materiály firmy (při vstupu do sportovní haly)
 • možnost uspořádání turnaje pod hlavní záštitou firmy (po domluvě)
 • umístění velkého loga firmy na hranu hracího stolu
 • umístění loga na síťku hracího stolu
 • možnost využití tréninkového stolu v tréninkových časech klubu až 4 hodiny týdně (po domluvě)

VARIANTA 2 – Stříbrný sponzor

Minimální sponzorský příspěvek: 100 000,- Kč + DPH

Počet stříbrných sponzorů není omezen.

 • umístění zřetelně viditelného loga firmy kdekoliv v hracím prostoru
 • SK TTC Františkovy Lázně z.s. s uvedením, že se jedná o stříbrného sponzora
 • umístění loga na internetové stránky klubu
 • umístění velkého loga na dresy hráčů
 • umístění velkého loga firmy na ohrádky vymezující hrací prostor s uvedením, že se jedná o stříbrného sponzora
 • umístění loga na vstupenky a permanentky při domácích extraligových utkáních
 • umístění loga na vstupenky a permanentky při domácích extraligových utkáních
 • možnost uspořádání turnaje pod hlavní záštitou firmy (po domluvě)
 • možnost využití tréninkového stolu v tréninkových časech klubu až 2 hodiny týdně (po domluvě)

VARIANTA 3 – Bronzový sponzor

Minimální sponzorský příspěvek: 50 000,- Kč + DPH

Počet bronzových sponzorů není omezen.

 • umístění malého loga v hracím prostoru
 • umístění loga na internetové stránky klubu
 • umístění malého loga na dresy hráčů
 • umístění loga firmy na ohrádky vymezující hrací prostor s uvedením, že se jedná o bronzového sponzora
 • umístění loga na vstupenky a permanentky při domácích extraligových utkáních
 • možnost využití malého stojanu s propagačními materiály firmy (při vstupu do sportovní haly)
 • možnost využití malého stojanu s propagačními materiály firmy (při vstupu do sportovní haly)

VARIANTA 4 – Věrný sponzor

Minimální sponzorský příspěvek: 10 000,- Kč + DPH

Počet věrných sponzorů není omezen.

 • Počet věrných sponzorů není omezen.
 • umístění malého loga na dresech hráčů
 • umístění loga na vstupenky a permanentky při domácích extraligových utkáních
 • možnost využití malého stojanu s propagačními materiály firmy (při vstupu do sportovní haly)
 • možnost využití tréninkového stolu v tréninkových časech klubu až 1 hodinu týdně (po domluvě)